Bedrijvenpark H2O Home

Postbus 8, 8090 AA Wezep

info@bedrijvenparkh2o.nl

 

 

Routebeschrijving pijltje

knop_download

 

Het plan  ‘Bedrijvenpark H2O’

Bedrijvenpark H2O is een gezamenlijk ontwikkelingsproject van de gemeenten Hattem, Heerde (H2) en Oldebroek (O), die deel uitmaken van de Regio Noord-Veluwe in Gelderland, op de grens met Overijssel. Met het bedrijvenpark komen deze gemeenten tegemoet aan de vraag naar bedrijfskavels van lokaal tot internationaal georiënteerde bedrijven. Het bedrijvenpark komt tot stand in goed overleg met voornoemde partners en uiteraard ook met de lokale ondernemers, vertegenwoordigd door Bedrijvenkring Hattem, Bedrijvencontact Heerde en Bedrijvenkring Oldebroek.

 

logo-s

 

kaart1

kaart2

 

In vogelvlucht

Bedrijvenpark H2O is een gemengd bedrijvenpark voor uiteenlopende typen bedrijven, waarbij kwaliteit en duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Het bedrijvenpark krijgt een groot aantal zichtlocaties langs de A28 (Amersfoort-Zwolle) en de A50 (Apeldoorn-Kampen). De bebouwing loopt evenwijdig aan de snelwegen en houdt een zekere afstand tot de kern Hattemerbroek.


Het bedrijvenpark meet in totaal circa 70 hectare bruto, waarvan 52 hectare zich bevindt aan de Oldebroekse kant van de A50 en 18 hectare aan de Hattemse kant. Ongeveer 50 hectare wordt uitgegeven aan bedrijven. De overige 20 hectare wordt gebruikt voor wegen, groenvoorzieningen en watervoorzieningen. De maximale kavelgrootte bedraagt in principe 7.500 m2. In overleg is groter mogelijk.
Voor een aantal diensten wordt een gemeenschappelijke beheerorganisatie in het leven geroepen (parkmanagement). Naast de borging van een hoog kwaliteitsniveau kan dit op diverse gebieden leiden tot schaal- en daarmee kostenvoordelen.

 

Projectorganisatie

Voor de ontwikkeling van het bedrijvenpark en de verkoop van de kavels hebben de drie betrokken gemeenten de Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek BV (kortweg: H2O BV) opgericht. H2O BV is het aanspreekpunt voor al uw vragen over het bedrijvenpark. De gemeenten zijn de enige aandeelhouders van H2O BV. Zij worden vertegenwoordigd door de burgemeesters. Per 1 januari 2016 bestaat de Raad van Commissarissen van H2O BV niet langer uit drie wethouders uit de H2O-gemeenten maar uit drie onafhankelijke en externe leden, te weten de heren Tie Liebe (voorzitter), Kees van den Berg en Johan van Renselaar.

 

Tie Liebe is afkomstig uit de vastgoedwereld, Kees van den Berg is onder andere directeur van een import- en groothandelsbedrijf en van een adviesbureau op het gebied van financiële, fiscale en personeelszaken en Johan Renselaar is directeur bij een bedrijf op het gebied van energiemanagementsystemen.

 

Daarnaast vervullen zij diverse nevenfuncties, onder andere bij ondernemersverenigingen en bij onderwijs- en gezondheidsorganisaties. De drie heren beschikken allen over de benodigde professionaliteit, integriteit, expertise en netwerk om succesvol met H2O BV aan de slag te gaan. 

 

De BV heeft een eigen directie en bedrijfsleiding die de dagelijkse werkzaamheden uitvoeren en voor u als ondernemer het eerste aanspreekpunt zijn. Tie Liebe heeft ook bestuurlijke bevoegdheden binnen H2O BV, zolang nog geen nieuwe directeur-bestuurder is benoemd.

 

U vindt de contactgegevens op elke pagina van deze website.